ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

Read more

งานพัสดุ มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนเมษายน 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ 1 อาคาร

Read more

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย ฯ เครื่องปรับอากาศ

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

การประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย e-bidding

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ร่าง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ 1 อาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ 1 อาคาร

(ร่าง) ประกาศมหาวิทย

Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0