พัสดุกลาง

ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีการชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 คัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด