เดือน: มีนาคม 2024

มร.ลป. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์อำเภอเกาะคาและการเสวนาแนวทางการพัฒนาที่ว่าการอำเภอเกาะคาหลังเก่าสู่อาคารหอประวัติศาสตร์เกาะคา

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าฯ หัวข้อ “การจัดทำคลิปวิดีโอสำหรับประกอบการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ วPA”

มร.ลป. ร่วมงานประชุมสัมมนา “ปลดล๊อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคเหนือ)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) ไม่หยุดพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุทยานเครือข่ายภาคเหนือ ทั้ง 14 มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มร.ลป. จัดเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงานการขจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

มร.ลป. และหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว (อว.ส่วนหน้า)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

ทีมนักวิจัย มร.ลป. ส่งมอบเครื่องบดถ่านและเครื่องอัดถ่านไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการทดลองใช้ให้กับ เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด