มร.ลป. รับนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University จาก รมว.อว.

เมื่อวันที่ 15 เมษาย

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 25 เมษาย

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 27-04-65

เมื่อวันที่ 27 เมษาย

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มร.ลป. ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

มร.ลป. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจ

Read more

มร.ลป. ร่วมทีมบูรณาการสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน และอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

มร.ลป. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

กพน. มร.ลป. จัดโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0