เดือน: ธันวาคม 2023

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด