สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2565

procurement_results25-01-66

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด