เดือน: มกราคม 2023

ครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพปี 2567

นศ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มร.ลป. คว้า “ชนะเลิศ” ระดับเหรียญทอง และรางรองชนะเลิศ อันดับ 1” ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด