ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มร.ลป. จัดพิธี MOU ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

มร.ลป. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House 2024 รร.วังชิ้นวิทยาLm

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพัฒนาตนเอง ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ฯ เรียนฟรี

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำแอปพลิเคชัน BeBrave ไปใช้ในการป้องกันการกระทำผิดทางเพศ”

รร.สาธิต มร.ลป.ได้รับคัดเลือกจาก กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโรงเรียนต้นแบบ Safety School : อากาศสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด