เดือน: ธันวาคม 2022

จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก) ครั้งที่ 19

บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด