เดือน: มกราคม 2024

สาขาวิชาการบัญชี มร.ลป. ให้บริการวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 1/2567

คณะมนุษย ฯ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (MOU) ครั้งที่ 12

รร.สาธิต มร.ลป. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นศ. ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ มร.ลป. ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทียนเสี่ยงทายทำนายดวงในชื่อ “บุปผาแห่งศรัทธา TAMPOPO”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด