เดือน: พฤษภาคม 2023

มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีส่งมอบรถ Mobile Sciences ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มร.ลป. จัดการประชุมสัมมนาโครงการ การฝึกประสบการณ์วิชาทางบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด