เดือน: กรกฎาคม 2023

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB-2)

มร.ลป. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

มร.ลป. ร่วมประชุม อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปางเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด