คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ “ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ 4

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกปรุงอาหารสำเร็จรูป

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0