คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมจัดประเพณีปี๋ใหม่เมือง ถนนคนเดิน “กาดกองเตว” หมู่บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองถนนคนเดิน “กาดกองเตว” หมู่บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567  ณ บริเวณถนนหน้าวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิด นายสมยศ พรหมทุ่งฆ้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภายในงานมีการประกวดเทพีกาดกองเตว

การประกวดบ่าวหน้อยสาวหน้อย การแข่งขันตัดตุงล้านนา การปิ้งข้าวควบและการก่อเจดีย์ทราย ทั้งนี้ถนนคนเดิน “กาดกองเตว” หมู่บ้านปวงคำ  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับวัดพวงคำ โรงเรียนบ้านปวงคำ และเทศบาลตำบลลี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์  เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้จำหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ผลิตผลทางการเกษตร  ผักสวนครัว  ของตำบลลี้ และตำบลใกล้เคียง รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงทางวัฒนธรรม ตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  4  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลลี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด