สำนักงานอธิการบดี

การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมกราคม 2567

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีการชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ ฯ จำนวน 5คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

 

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More