เดือน: ตุลาคม 2022

ทีมวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง และ จ.เชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างป่า สร้างฝาย สร้างรายได้ให้ชุมชน จ.ลำปาง

มร.ลป. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

มร.ลป.ร่วมประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ” (Business Model Canvas)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด