เดือน: พฤษภาคม 2024

มร.ลป. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

สศว. มร.ลป. เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับที่ปรึกษาวิศวกรสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด