ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

เมื่อระหว่างวันที่ 2

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาค

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษย์ ฯ มร.ลป. ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และชมรม อบต. จังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาการพัฒนาภาคการเกษตรจังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 10 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ งบเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 3 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แผนกเตรียมอนุบาล จัดกิจกรรมแฮปปี้ฮาโลวีน (happy halloween)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 31 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ในศตวรรษ 21

เมื่อวันที่ 24 &#821

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขัน LPRU KIDS ATHLETIC 2023

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อระหว่างวันที่ 2

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 24 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 ตุลาค

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบเงินรายได้ จำนวน 7 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More