ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

list_of_names-phdenrol-230567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด