มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสาธารณะและผู้ขับรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ (หน้าวัดชัยศรีภูมิ) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดจุดตรวจ และ นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด