มร.ลป. ร่วมหารือด้านการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และ ผศ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมหารือด้านการดำเนินงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตาม และตรวจสอบโครงการโซลาร์ รูฟท๊อป (Solar Rooftop) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ภายในองค์กรต่อไปได้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด