คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า 27-04-65

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” 23-3-65

เมื่อวันที่ 22 มีานค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0