เดือน: มิถุนายน 2022

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด