เดือน: พฤษภาคม 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด