ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม”การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

      สำนักวิทยบริกา

Read more

มร.ลป.เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560

     พระบาทสมเด็จพระ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ

Read more

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ตั้งแต่วันที่ 1 ม

Read more

มร.ลป.รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 2 พ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เชิญร่วมโครงการอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

มร.ลป.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) THE Impact Rankings 2022

     มหาวิทยาลัยราชภ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0