lpru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บิดาของอาจารย์เอกสิทธิ์ ไชยปิน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 วันแรก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

เมื่อระหว่างวันที่ 2

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ 7 ธันวาคม

ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 06 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 6 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสา สังกัด มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาค

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 30 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 29 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS66

LPRU News ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. ชมรม “ฮีตฮอยคนเมือง” มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด “สะเปาการฝีมือ” ในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ

Read More