Lampang Rajabhat University

LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงนามความร่วมมือกับ Yunnan Feihang Education Investment Group (FEI) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดงานจากวันที่ผ่านไปสู่ผู้สูงวัยหัวใจออนไลน์

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมจัดตลาดวัฒนธรรม “กาดฮิมขัว”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต. เจริญธรรม จ.สระบุรี

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมหารือ MOU หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ICT ให้กับนักศีกษา ร่วมกับ บริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co. Ltd.

เมื่อวันที่ 29 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภา

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมหารือความร่วมมือกับ Yunnan Feihang Education Investment Group ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 19 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสแรก

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดตั้งศูนย์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบกระดาษ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

: เมื่อวันที่ 17 &#8

Read More