สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 06-10-65

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 07-10-65

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

Read more

มร.ลป. ร่วมกับ สมัชชาการศึกษานครลำปาง เปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง

  รศ.ดร.กิตติศั

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 05-10-65

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

Read more

มร.ลป. จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 04-09-65

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม

Read more

อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุม ทปอ.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 3 กันยาย

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 03-09-65

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

Read more

อธิการบดี มร.ลป. ต้อนรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง

เมื่อวันที่ 30 กันยา

Read more

มร.ลป. ร่วมงานต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 กันยา

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 30-09-65

เมื่อวันที่ 30 กันยา

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 29-09-65

เมื่อวันที่ 22 กันยา

Read more

มร.ลป. จัดโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 27-09-65

เมื่อวันที่ 27 กันยา

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565

Read more

งานพัสดุ มร.ลป. จัดประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0