มร.ลป. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ดอกไม้ อ่อนเชษฐ์ มารดาของ นางนารี บุบผากอง เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ดอกไม้ อ่อนเชษฐ์ มารดาของนางนารี บุบผากอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ ณ วัดบ้านทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

ในการนี้ได้มีกำหนดการจัดพิธีฌาปนกิจขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ วัดบ้านทับผึ้ง อำเภอสีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด