มร.ลป.ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 30 มิถุน

Read more

มร.ลป.ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “เยาวชนอาสาพัฒนาการเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม”

เมื่อวันที่ 29 มิถุน

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0