มร.ลป. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ Operating Model

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Read more

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 25-11-65

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน International Conference on Religion, Education and Arts

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 24-11-65

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 22-11-65

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 21-11-65

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more

นักวิจัย มร.ลป.ส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูผา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางพิศวง กองกระโทก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 18-11-65

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิ

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

Read more

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 17-11-65

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 16-11-65

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 15-11-65

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 / 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0