สศว. มร.ลป. เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567  ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติพี่น้องของผู้บรรพชาสามเณร และประชาชน เข้าร่วมพิธี

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีปลงผม โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติพี่น้องของผู้บรรพชาสามเณร และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด