มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของอาจารย์ประดิษฐ์ สรรพช่าง อาจารย์อาวุโส

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์อุดม ยศประสิทธิ์ อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0