ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเปิดระบบสำหรับการเลือกเครื่องหมายนักศึกษาและขนาดเสื้อกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.วันเปิดระบบการกรอกข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน -14 มิถุนายน 2567
2.นักศึกษาสามารถเข้าทำการกรอกข้อมูลการเลือกเครื่องหมายและขนาดเสื้อกิจกรรมได้ที่ http://thiptanya.lpru.ac.th
3.หลังจากนักศึกษาได้แสดงความประสงค์ในการเลือกเครื่องหมายและขนาดเสื้อกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกกรณี
4.วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเลือกเครื่องหมายและขนาดเสื้อกิจกรรม คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.

หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่
งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง โทร 054-237368 หรือ 054-237399 ต่อ 1701-2 ในวันเวลาราชการเท่านั้น


student_mark_02-060667

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด