ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN: คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     

     สำหรับน้องๆนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นปี 1-3 หรือปี 4 ทีกำลังจะจบ หลายคนกำลังมองหาโอกาสฝึกงาน หางานแรกกันอยู่ใช่ไหม? บอกเลยว่า ไม่ต ้องกังวลไป เพราะยุคนีมี ้ ตัวช่วยดีๆ มากมายที่จะช่วยให ้น้องๆ เริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพได้ อย่างมั่นใจ

     น้องๆรู้หรือไม่? องค์กรสมัยใหม่มองหา “Top Talent” ที่มีความสามารถหลากหลาย ไม่ได้จำกัดแค่เกรดเฉลีย่ หรือผลการเรียนเท่านัน้ HR ต้องการหาคนที่เข้ากับองค์กรได้มีทั้งความรู ้และทักษะความสามารถทีช่วยขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นเขาจึงมองหามากกว่าแค่ว่าน้องๆ จบอะไรมา แต่พวกเขายังให ้ความสำคัญกับ ตัวตนของน้องๆ ด้วย ซึ่งจะดูจากกิจกรรมที่ทำ , ประสบการณ์การฝึกงาน พาร์ทไทม์ ดนตรี กีฬา และทักษะพิเศษต่างๆ ทีบ่งบอกถึงศักยภาพและ lifestyle ไม่ว่าจะเรียนดีหรือกิจกรรมเด่น สิ่งสำคัญคือ ความมั่นใจและ การเตรียมตัวให้พร้อมหนึ่งในการเตรียมตัวให้พร้อม คือการฝึกงาน น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำ ไมการฝึกงานถึงสำคัญ ถ้ามีประสบการณ์ฝึกงานจะช่วยเพิ่ม โอกาสได ้งานจริงไหม? มาดูกันเลยว่าฝึกงานแล้วดียังไง

ค้นพบตัวเอง: ฝึกงานช่วยให้น้องๆ ได้ลองทำ อะไรหลายๆอย่าง ค้นพบว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร เหมาะกับสายงานไหน

เตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน: ฝึกงานช่วยให้น้องๆ เข้าใจบรรยากาศการทำงาน เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น และสร้างประสบการณ์

เพิ่มโอกาสในการได้งาน: บริษัทหลายแห่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์การฝึกงาน

ดูตำแหน่งงานฝึกงานที่เปิดรับอยู่ตอนนี้
https://www.jobtopgun.com/th/intern

     นอกจากนี้การนำเสนอตัวเองให้โดดเด่น ด้วย Super Resume จะเพิ่มโอกาสในการได้งานมากกว่าที่ดีในยุคที่การหางานมีการแข่งขันสูง HR ต้องพิจารณาใบสมัครเป็นร้อยเป็นพันใบ การสร้างเรซูเม่ที่โดดเด่น ดึงดูดใจ HR ตั้งแต่แรกเห็น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งให้ Super Resume เป็นตัวช่วยสร้างเรซูเม่สุดปังให ้กับน้องๆทุกคน พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง ช่วยให้นักศึกษาทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับก้าวแรกสู่โลกการทำงาน

Super Resume ดีและแตกต่างจากเรซูเม่ทั่วไปยังไง?

ใส่รายละเอียดครบถ้วน: Super Resume ช่วยให้น้องๆ ใส่รายละเอียดประสบการณ์การฝึกงาน พาร์ทไทม์กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ที่น่าสนใจ ดึงดูดใจ HR

นำเสนอตัวตนที่แท้จริง: Super Resume ช่วยให้น้องๆ วิเคราะห์จุดแข็งพร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงจุดแข็งของตัวเอง ช่วยให ้HR เข้าใจและเห็นภาพได้ ชัดเจน

เพิ่มโอกาสเข้ารอบสัมภาษณ์: เพราะวันนี้ HR หาคนด้วย AI และด้วยระบบ AI สามารถช่วยวิเคราะห์เรซูเม่นำ เสนอข้อมูล คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท

สร้างเรซูเม่ฟรี! คลิกเลย

      หากน้องๆยังไม่รู้ ว่าจะเริ่มหางานยังไง หลังจากทำ Super Resume เสร็จสมบูรณ์ จะมีตำ แหน่งงานทีเ่ หมาะสมแนะนำให ้เลย สามารถลองพิจารณาดูก่อนได ้ว่าชอบหรือไม่ แนะนำ ให้อ่านรายะละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อจะได ้เห็นภาพและมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้นนอกจากนี้การเลือกสายอาชีพทีต่ รงกับทักษะ ความสนใจของน้องๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำ ไปสู่ความสำเร็จและความสุขในหน้าที่การงาน ให้น้องๆศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในแต่ละสายอาชีพ เปรียบเทียบจุดแข็งกับความต้องการของตลาดงาน อ่านรีวิวการทำ งานจากคนในสายอาชีพนัน้ จริงๆ เพือ่ ช่วยให ้ตัดสินใจได ้ง่ายขึ้นถ้าน้องๆอยากรู้ว่าชีวิตในแต่ละสายอาชีพเป็นอย่างไร

คลิกอ่าน แนะแนวสายอาชีพ

เมื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว มาเริ่มหางานกันเถอะ

       เริ่มจากลองเสริซหางานบน JOBTOPGUN http://www.jobtopgun.com   ที่มี ตำ แหน่งงานจากบริษัทชั้นนำ ทุกสายอาชีพ ทั้งานประจำงาน part time และที่สำคัญมีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่และฝึกงานโดายเพียงเสี้ยววิ อ่านรีวิวบริษัทชั้นนำได ้ที่ YOU SAY HR SAY

       น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ ปางทุกคนอย่ารอช้า! เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ถึงแม้ยังเรียนไม่จบ ก็อยากให ้น้องๆทุกคนหาโอกาสฝึกงาน ร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นสิ่ง ที่ HR มองว่าช่วยฝึกทักษะจำ เป็นให้น้องๆ ก่อนออกสู่ตลาดงานได ้อย่างมัน่ ใจ และอย่าลืมเตรียมตัวให ้พร้อมในวันสัมภาษณ์งาน ศึกษาข้อมูลบริษัท เตรียมคำ ถามเพื่อช่วยในตัดสินใจ

ก้าวแรกสำคัญที่สุด ขอให้น้องๆทุกคนเลือกสิ่ง ที่ดี ที่สุดสำหรับอนาคตของตัวเองJOBTOPGUN เคียงข้างน้องๆ ทุกก้าวสู่ความสำเร็จ

ติดตาม Tips สมัครงาน การเตรียมตัวดีๆ ได้ที่

● Line OA: @jobtopgunofficial
● Facebook: JOBTOPGUN
● YouTube: JOBTOPGUN
● TikTok: jobtopgunofficial
● Lemon8: jobtopgunofficial

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด