พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2567


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ เว็บไซต์
1. กำหนดการ ฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกเพื่ออ่าน
2. การรายงานตัว อัตราค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติในการเตรียมการเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  คลิกเพื่ออ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ เว็บไซต์
1. ระบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  เข้าสู่ระบบ
2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร เข้าสู่ระบบ
3. ระบบรายงานตัวบัณฑิต เข้าสู่ระบบ
4. ระบบกรอกภาวะการมีงานทำ เข้าสู่ระบบ
 👇👇👇👇

ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตหญิง 
https://news.lpru.ac.th/women_gown

ชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตชาย
https://news.lpru.ac.th/male_gown

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

☎️054 – 237399 ต่อ 0 (ในวันและเวลาราชการ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด