สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ใบไม้ คัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณประตูทางเข้าประตูที่ 4 จนถึงด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด