มร.ลป. รับฟังการชี้แจงการปิดตรวจรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย ร่วมรับฟังการชี้แจงการปิดตรวจรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลำปาง

 

ทั้งนี้การรับฟังชี้แจงดังกล่าว เพื่อเป็นการรับฟังผลการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย รูปแบบของรายงานการเงินตามกรมบัญชีกลางกำหนด และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนได้ให้คำชี้แนะกับผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด