การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย e-bidding


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูปรายการอาคาร 45
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูปรายการอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูปรายการอาคารหอประชุมใหญ่
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูปรายการอาคารโอฬาร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งานติดตั้งตาข่ายกันนก ปร.4
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *