โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาค

Read More