เดือน: มีนาคม 2022

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ทำพิธีลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด