คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อย

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ร่วมกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “หลักสูตรแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำ วทน.”

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม”

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด