คณะวิทย์ฯ มร.ลป.จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 15 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0