คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)จำกัด(SCG) สร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิก

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0