สศว. มร.ลป. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2567”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.อัครจร บุปผาจำเริญ และ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567” ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน พร้อมด้วย นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอนุกูล ศิริพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางปาลิตา คำปันนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และ อ.ปราการ ใจดี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายกสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมและรายละเอียดของการจัดงาน โดยมีกำหนดจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567 ณ ลานหน้ามิวเซียมลำปาง ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก  และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2567 โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมการแสดงแสงสีเสียงอันตระการตา และการแสดงของศิลปิน – อ้อม รัตนัง ใน วัที่ 10 เมษายน 2567

 

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2567 จัดขึ้นเพื่อรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง เผยแพร่อัตลักษณ์ความงดงามซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่สายตาคนทั่วโลก และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอีกหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน และถนนสายวัฒนธรรม การแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดเทพบุตร – เทพธิดา สลุงหลวง ขบวนแห่จุมพระ และขบวนแห่ป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2567 กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ถนนสายวัฒนธรรม ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

 

วันที่ 7 เมษายน 2567 การประกวดตกแต่งหม้อสังขานต์ ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

 

วันที่ 8 เมษายน 2567 การแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 9 เมษายน 2567 การแข่งขันตีก๋องปู่จา ทีมเดี่ยว และการแสดงของศิลปิน – ตู่ ดารณี

 

วันที่ 11 เมษายน 2567 การประกวด “เทพบุตร และเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2567” ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (ข่วงนคร)

 

วันที่ 12 เมษายน 2567 การอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปาง พิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ 13 อำเภอ และปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง และขบวนแห่น้ำทิพย์ 13 อำเภอ ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า ณ ข่วงนคร

 

วันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ข่วงนคร และ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

– พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ณ ข่วงนคร

– ขบวนแห่จุมพระศักดิ์สิทธิ์นครลำปางและขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง โดยตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด