มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานหลังวัดปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้ประชาชนชาวจัวหวัดลำปางได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ รู้จักการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวัง และบริเวณวันปงแสนทองให้สะอาดและคงอยู่คู่เมืองนครลำปางต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด