งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรม “งานตรุษจีน ประจำปี 2567”

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ไหว้เทพเจ้ารับวันปีใหม่จีน เพื่อเป็นมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้ร่วมงาน พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม “งานตรุษจีน ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานกลางอาคารคณะครุศาสตร์และคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายกิติพงษ์ แซ่พ่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้ร่วมงาน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม กว่า 150 คน และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกมากมายเช่น การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเล่าตำนานวันตรุษจีน กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถาม การสอนเขียนอักษรจีน การสอนพับกระดาษไหว้เจ้า และการทำเกี๊ยวแจกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็น 1 ในอาหารมงคล ที่เชื่อกันว่าจะทำให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดปี

 

เทศกาลวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติและเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้นสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของเทศกาลวันตรุษจีน เปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงาน ได้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน