งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 12

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 12 พร้อมกล่าวอวยพรในโอกาสเทศกาลตรุษจีน แก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยงานนานาชาติสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 12 นี้จัดขึ้นในธีมงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2024” มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้เกียรติ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และนักศึกษาชาวไทยสาขาวิชาภาษาจีนและการสอนภาษาจีน ร่วมงานกว่า 180 คน

 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวจีน ที่ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว ให้เกิดความอบอุ่นใจและมีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของตน ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย