หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 3

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
เดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนเมษายน

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
มีนาคม

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครุศาสตร์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครสามารถเข้าไป

Read More