เดือน: เมษายน 2022

ทีมนักวิจัย มร.ลป. ร่วมประชุมหารือและการศึกษางานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รองปลัด และทีมก.อว.

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28-04-65

มร.ลป.ร่วมบันทึกเทปการนำเสนอแผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา ร่วมกับคุณนิธิ สมุทรโคจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด