สำเร็จการศึกษา

เดือนพฤศจิกายน

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกรกฏาคม

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2/2565 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
เดือนมกราคม

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More
เดือนพฤศจิกายน65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติและ ภาคกศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Read More