เดือนพฤศจิกายน65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

 

      งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี


news_141165