รับหลักฐานทางการศึกษา

เดือนพฤศจิกายน

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกรกฏาคม

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

       งานทะเบี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2/2565 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา ได้ที่งานงานทะเบียนและประมวลผล

        งานทะเบียนแล

Read More